Siyasetin Kadın Hali Gerek!

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, yasalar üzerinde kadınlar erkeklerle eşit statüde yer almaktadır.

Ülkemizde, birçok AB ülkesi ve ABD’den önce kadınlar yüksek mahkemesi kurulmuş ve kadın devlet başkanı çıkarmıştır. Fakat kadınların siyasal sistemin içinde yer alabilmesi için siyasal yaşama katılımı önemlidir. Politika içerisinde aktif rol aldıkça haklarını daha rahat savunabilir; aile ve toplum içerisindeki yerlerini iyileştirmek için gereken düzenlemelerde yardımcı olabilirler. 2011 seçimlerine bakıldığı zaman kabinede bulunan kadın milletvekili sayısı 79’a yükselmiştir. Fakat geçen seçimlere göre kadın bakan sayısı 2’den 1’e düşmüştür. 2009 yılında yapılan 19 partinin katıldığı yerel seçimlerde ise 44 kadın belediye başkanlığına seçilmiş, 2946 ilçeden yalnızca 321 ilçede kadın ilçe belediye başkanlığı görevine gelmiştir. Kısaca belediye başkanlarının %0,9’u kadındır. 31,790 üyesi olan belediye konseyinin %4.21’i kadındır. İl meclis üyelerinde ise durum farklı değildir. 3379 üye arasından %3,25’i kadındır.

Kadın hakları toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal koşulların birbiriyle etkileşim içerisinde olmasıyla hayata geçirilebilir. Bu açıdan demokrasinin uygulanmasını ve gelişmesini engelleyen her türlü etken, kadın haklarının ihlal edilmesine yol açmaktadır. Kadınlarımızın siyasi temsil eksikliği bu uygulamaların etkin olarak kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. 2014’te Toplumsal cinsiyet endeksinde 125. olan Türkiye, ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde 132, eğitimde 105, siyasal güçlenmede ise 113. sırada yer almıştır. Bu sıralamalar ile kadınların yaşadığı ayrımcılığı görmek mümkündür. Bunun bir nedeni de her ne kadar eğitimli kadın sayısı artsa da, çok az sayıda kadın gerek politik gerekse mesleki olarak yüksek rütbeli işlerde çalışmaktadır. AB ülkelerine bakıldığında; İsveç, Norveç, Finlandiya ve İzlanda içlerinde kabinede en yüksek kadın milletvekili oranına (%50) sahip ülkelerdir. Müslüman ülkeler ile kıyaslarsak, Arap ülkelerinde Parlamento’da ki kadın milletvekili oranı %11,3’tür. Şu anda kadın milletvekilleri kıyaslamasında İran’ın bile gerisinde yer almaktayız.

Kadınların siyasete katılımının sayıca az olmasının en önemli nedenlerinden birisi de farklı kesimlerden ve kimliklerden kadınların sayısal olarak yetersiz temsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kadınların din, dil, ırk ve sınıf gözetilmeksizin siyasette var olmaları, demokrasinin sürdürülebilirliği için son derece önemlidir. 2015 Haziran genel seçimleri için açıklanan aday listelerine bakıldığında, kadınlara ilk sıralarda yer verildiği ve geçmişe nazaran kadın aday sayısında bir artış görülmektedir. Bazı partilerin kadın adayları erkek aday sayıları ile eşittir. “Bu kadın adayların ne kadarı Mecliste yer alacak?” sorusunun cevabını ise seçimlerden sonra göreceğiz. Sosyal, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın vazgeçilmez parçası olan kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında yer alması, hem siyasetin daha demokratik hale gelmesi hem de kadın sorunlarına daha özen gösterilmesi açısından oldukça önemlidir. Kısaca nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın parlamentoda yüzdelik olarak oldukça düşük olması göz ardı edilemez bir durumdur. Bu eşiğin arttırılması için kadın aday sayılarının arttırılması yetmez. Kadınların Mecliste siyasi temsilinin arttırılması gerekmektedir. Erkek merkezli siyasi hayata son verilmesi, yaşanan ya da yaşanabilecek sorunları gidermenin çözümü için başta Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere kadınların siyasal hayatta yer alabilmesi için verilen desteğin arttırılması gerekmektedir. Kısacası bu seçimlerde, kadın adayların sadece partiler için vitrin ve oy deposu simgeleri değil, zorlayıcı rakipler olduğunu gösterme zamanıdır.

Bir şey kaçırmayın! sosyal ağlardan bizi izleyin...


Yorum yazabilmeniz için önce giriş yapmalısınız.

Henüz kimse yorum yapmadı.

MGKMEDYA ÜZERİNDEKİ DİĞER TARTIŞMALAR